Performanceworkshop

Workshop tilrettelagt for elever på BGK niveau og kompetencegivende uddannelser.

Introduktion: Fra Hugo Ball til John Bock. Billed- og videoforedrag hvor vigtige epoker og kunstnere inden for performancekunsten præsenteres. Undervejs bliver eleverne involveret og der lægges op til spørgsmål og diskussion.

Opgaver: På en uge vil alle elever udvikle to performances. Opgaverne er formuleret sådan at eleverne arbejder med deres eget selvstændige udtryk. Undervejs i processen, giver jeg hver enkelt elev personlig feedback på deres ideer.

Procesarbejde: En vigtig del af arbejdet er at få eleverne til at reflektere og videre bearbejde deres udtryk. Til det arbejde bruger jeg video dokumentation. Eleverne skal igen og igen se på deres egne og andres arbejder i processen. De skal kommentere og kritisere hinandens arbejde som udgangspunkt for at komme videre i processen.

Kend din krop: Krop og tilstedværelse er vigtige elementer i performance kunsten. Derfor skal eleverne hver dag på workshoppen udfordres kropsligt på forskellige måder.
Hver dag starter med fysiske udfordringer, så vi slår hovedet fra og dyrker den kropslige erfaring.

Min baggrund: Jeg er uddannet billedkunstner ved Det Fynske Kunstakademi med speciale i performance- og installationskunst. I de sidste 10 år har jeg kombineret mit kunstneriske virke med en række større og mindre freelancebaserede kunstneriske arbejdsopgaver. Jeg har endvidere taget en ICF-certificeret coachuddannelse, som jeg gennem de sidste 5 år har trukket på i mit arbejde. De sidste 4 år har jeg bl.a. arbejdet som billedkunstlærer, -vejleder og workshopleder på Odense Fagskole / Design Hf, Odense, BGK Sønderborg Kunstskole og Englesholm Højskole.

Workshoppen tilrettelægges individuelt alt efter din skole eller institutions ønsker.

Pris efter aftale.

Kontakt mig på 26297659


Workshop / undervisning


Croquis og modeltegning


En sjov og spændende vej til kreativitet og innovation


Workshoppen er udviklet med de primære formål at:

•indlære og øve enkle og gode tegneteknikker
•prøve nye tegneredskaber
•sætte den venstre hjernehalvdel på standby og give plads til den kreative hjernehalvdel
•at skabe motivation og glæde
•give mulighed for udvikling og inspiration hos deltagerne

Tegning
Som underviser lægger jeg vægt på at eleven opnår så stor frihed, i forhold til det at tegne, som muligt. I friheden ligger modet til kreativ tænkning og modet til at turde udfordre sig selv og andre, også når det ikke lige handler om at tegne. Jeg ser det også som min opgave at skabe et læringsmiljø, hvor humor og glæde er drivkraften.

Workshoppen tilrettelægges individuelt alt efter dit firma, din skole eller institutions ønsker.

Pris efter aftale.

Kontakt mig på 26297659